Семинар на тема “Проект: “Неформално обучение по характерология”

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
ÖSTERREICH-BIBLIOTHEK DR.“WOLFGANG KRAUS“
ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ

СЕМИНАР – ДИСКУСИЯ

Проект: „Неформално обучение по характерология“
Опит за практическо приложение на метода
на съпоставителната херменевтика върху
“Пол и характер”от Ото Вайнингер

Представя Огнян Узунов
С участието на доц. д-р Бойко Пенчев

16 март, петък, 2012 г., 18 ч.
Зала 1 на Ректората

Кликнете, за да видите презентацията
pp_weninger

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.