2008

Снимковият материал е направен с цел да документира провеждането на неформалното обучение, проведено по проект „Изграждане на успешни модели за водене на здравословен начин на живот свързан със сексуалното здраве сред младите“.

Проектът е осъществен през 2008 от фондация „Толерантност“ с финансовата подкрепа на Дирекция „Младежки дейности и спорт“ – Община Варна. Партньор по проекта: СОУ „Елин Пелин“ – Варна