2009

Снимковият материал е направен с цел да документира провеждането на неформалното обучение, проведено по проект „Усъвършенстване и популяризиране на иновативна методика за първична превенция на HIV/СПИН“.

Проектът е осъществен през 2009 от фондация „Толерантност“ с финансовата подкрепа на Дирекция „Превенции“ – Община Варна.

Партньор по проекта:

СОУ „Елин Пелин“ – Варна


СОУ „Димчо Дебелянов“ – Варна


Национална гимназия за хуманитарни науки и изкуства “Константин Преславски” – Варна