Archive | Пол и характер RSS feed for this section
Семинар на тема “Проект: “Неформално обучение по характерология”

Семинар на тема “Проект: “Неформално обучение по характерология”

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” ÖSTERREICH-BIBLIOTHEK DR.“WOLFGANG KRAUS“ ПОСОЛСТВО НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ СЕМИНАР – ДИСКУСИЯ Проект: „Неформално обучение по характерология“ Опит за практическо приложение на метода на съпоставителната херменевтика върху “Пол и характер”от Ото Вайнингер Представя Огнян Узунов С участието на доц. д-р Бойко Пенчев 16 март, петък, 2012 г., 18 ч. Зала 1 на […]

Read more
Студенти опознаха мъжката и женската психология

Студенти опознаха мъжката и женската психология

Огнян Узунов: Студенти опознаха мъжката и женската психология в неформално обучение В-к „Черно море“ брой 250 (4066) от 07 НОЕМВРИ 2011 Фондация „Толерантност“ реализира проект „Неформално обучение по характерология“, одобрен и финансиран от дирекция „Превенции“  на община Варна, в партньорство с Медицинския университет (МУ) във Варна. По този повод разговаряме с Огнян Узунов, член на […]

Read more