Tag Archives: юнг
Одобрен е проект: „Психологически типове, цялостна личност, превенции“

Одобрен е проект: „Психологически типове, цялостна личност, превенции“

Една от най-честите причини за агресията е неразбирането на различната нагласа на другия. Ние очакваме той/тя да имат нашето виждане и да споделят нашите ценности. Ето защо проектът касае първичната превенция на асоциалното поведение и правонарушения сред млади хора. Настоящият проект цели да запознае младите хора именно с различните психологически типове и психични функции. За […]

Read more
К. Г. Юнг. Житейски обрат и светоглед

К. Г. Юнг. Житейски обрат и светоглед

Житейски обрат и светоглед   При разработването на модела за „Здравно училище за онкологично болни и техните близки“, изяснихме възгледа на Юнг за нуждата от светоглед. Тогава ние се спряхме на това, че човек може да действа спрямо определена нагласа, без да е нужно тя да е осъзната, т.е. може да действа единствено според общоприетите […]

Read more
Проект “Същественото е невидимо за очите”

Проект “Същественото е невидимо за очите”

Настоящото ръководство е част от дейностите, осъществени по проект “Същественото е невидимо за очите” на фондация “Толерантност”. Издава се с цел запознаване на обществеността с приложената методология, проведените дейности и постигнатите резултати по проекта. Проектът беше осъществен с финансовата подкрепа на Дирекция “Превенции” – Община Варна, а партнираща организация беше Общински Детски Комплекс – Варна. […]

Read more
“Всеки човек има две души” – К. Г. Юнг

“Всеки човек има две души” – К. Г. Юнг

[Оригинално заглавие: “Everyone Has Two Souls”. За първи път публикувано в: Neues Wiener Jurnal, Nov. 9, 1932. Помесен в: C. G. JUNG SPEAKING. Interviews and Encounters. Edited by William Mc Guire and R. F. C. Hull, Bollingen series XCVII Princeton University Press.] Преводът е осъществен от Емануил Павлов, Студент по медицина в „МУ – Варна“ […]

Read more