Проект “Същественото е невидимо за очите”

Настоящото ръководство е част от дейностите, осъществени по проект “Същественото е невидимо за очите” на фондация “Толерантност”. Издава се с цел запознаване на обществеността с приложената методология, проведените дейности и постигнатите резултати по проекта. Проектът беше осъществен с финансовата подкрепа на Дирекция “Превенции” – Община Варна, а партнираща организация беше Общински Детски Комплекс – Варна.

Кликнете върху снимката, за да видите ръководството по проекта.

Sashtestvenoto-nevidimo-za-ochite

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.