Съобщение за самоубийства в област Варна – 2007

В-к „Черно море“ 15.10.2007

Линк

44 души направиха опити за самоубийства през последните 4 месеца. 10 от тях са деца, съобщи началникът на клиниката за интензивно лечение и остри интоксикации във Военноморската болница д-р Снежа Златева. С тях работи екип от специалисти с участието на психолог. Това става по линия на проект “Кризисна интервенция и превенция на автоагресивното асоциално поведение сред малолетни и непълнолетни, извършили опит за самоубийство”. Неговата продължителност е 5 месеца. Целта е да се извърши кризисна интервенция на децата с опит за самоубийство, за да се помогне на тях и на близките им да осъзнаят психологическия проблем в комуникацията дете-родител и взаимоотношенията на детето в приятелската му среда.Пилотният проект е на фондация “Толерантност” с председател Огнян Узунов. Финансирането – близо 3000 лв., е от община Варна, дирекция “Младежки дейности и спорт”.От всички направили опит за самоубийство деца само 1 е момче, останалите са момичета, каза Огнян Узунов. В 75% от случаите те са посегнали на живота си заради неразрешен семеен конфликт или липса на разбиране от страна на родителите, в 20% заради конфликт с връстници, в 5% по други причини. Мит е, че тийнейджърите се тровят от любовна мъка, категоричен е психологът. Основното е семейната среда. Понякога един родителски плесник пред приятелките става причина за фаталната стъпка. Практиката показва, че нерядко децата се нагълтват с хапчета от домашната аптечка с мисъл повече да стреснат близките, отколкото да сложат край на дните си. Някои го правят, защото не им купуват скъпи дрешки или не ги пускат по дискотеки. Други, защото са изчерпали всички начини за изпращане на послание към родителите. Обикновено пик на самоубийствата има в моментите на равносметка или на ново начало, обясни Узунов. Това е времето около Коледа и Нова година, през май и юни, датите на рождените дни.Най-важното по линия на проекта са разговорите с близките на пострадалите деца. Те помагат на възрастните да осъзнаят проблема и дълбочината му и да се държат по-адекватно с децата си. За тази цел фондацията работи в екип с психиатър, социален работник, хабилитиран експерт по девиантно поведение и токсиколог.Ние, лекарите, лекуваме физическите страдания, задачата ни е да възстановим жизнените функции. С душевната болка обаче не можем да се справяме, тя е приоритет на психолога, каза д-р Златева. Съвместната ни работа има изключителен ефект. Извеждането от тежкото състояние паралелно с душевното лечение ускорява процеса на оздравяването, бе категорична шефката на токсикологията. Тя призна, че много често родителите са паникьосани от станалото и не знаят какво да правят. Не смеят и да се обърнат за помощ, тъй като се срамуват от инцидента. Благодарение на специалистите от екипа по проекта те получават жизненоважна подкрепа за сближаване с децата си. Родителите се успокояват, когато могат да насочат тревогата си към някой, който може да ги консултира компетентно в такъв момент, обясни д-р Златева.Според статистиката 110 деца (69 момичета и 41 момчета) са минали през токсикологията през м.г. с остри отравяния от алкохол, наркотици и лекарствени средства. Целта на екипа на фондация “Толерантност” е проектът, който приключва през октомври, да намери продължение. Те имат идеи работата с рисковите групи тийнейджъри да се провежда съвместно с училищните психолози и педагогически съветници в училищата. Така всеки инцидент ще бъде обхванат и ще се работи системно и с компетентните за случая специалисти и институции. Ще се вземат своевременни и адекватни мерки, включително и в семействата на децата с асоциално поведение. Това ще доведе до намаляване на опитите за самоубийства сред подрастващите, убедена е д-р Златева.

 

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.