Съобщение във връзка решение на ОбС-Варна за осъществяване на “Здравно училище за онкологично болни и техните близки”

На петнадесетото заседание на Общински Съвет – Варна, с решение 828-4-2 Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства за програма “Здравно училище за онкологично болни и техните близки“ на Фондация „Толерантност”, която ще бъде осъществена в партньорство със СБАЛОЗ „Д-р Марко А. Марков” Варна ЕООД и УМБАЛ „Света Марина” Варна.
ЦЕЛИ:Основната цел на проекта е да се подпомогнат онкологично болни деца и възрастни в процесите на преосмисляне на ценностите си по отношение на водене на смислен начин на живот с онкологично заболяване; Да се подпомогнат близките на онкологично болните по отношение на водене на живот с онкологично болен; Да се разработи, усъвършенства, приложи и популяризира иновативен модел за обучение на онкологично болни деца и възрастни и техните близки.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: Завършен обоснован модел за цялостно обучение на онкологично болни деца и родители и техни близки; Преосмислени ценности по отношение водене на смислен начин на живот с онкологично заболяване сред деца и възрастни с онкологични заболявания; Преодоляване на страха и изолацията, настъпили следствие онкологичното заболяване сред деца и възрастни с онкологични заболявания и техните близки; Изградени умения за общуване с болния и за умения за самосъхранение сред грижещите се за онкологично болния; Информираност на обществеността относно нуждата за цялостен подход на обучение сред онкологично болни.

Линк към сайта на община Варна

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.