Студенти от МУ-Варна се обучават в писане на проекти

Фондация „Толерантност“ реализира проект „Неформално обучение по писане и представяне на проекти“, одобрен и финансиран от дирекция „Превенции“ на община Варна в партньорство с Медицинския университет (МУ) във Варна. В него бяха включени студенти от различните факултети на висшето училище, съобщи Огнян Узунов, член на управителния съвет на неправителствената организация и водещ на практическата част.
За да се придаде цялост на обучението, то се проведе в три етапа. През първия началникът на клиниката по токсикология във Военноморската болница във Варна доц. д-р Снежа Златева запозна студентите с действащите към момента превантивни програми и проекти в клиниката, които са реализирани с подкрепата на дирекция „Превенции“ към община Варна. Тя сподели, че програмата за превенция на самоубийството е започнала на доброволен принцип, но вече е целогодишна, а тази за превенция на алкохолната зависимост е стартирала през т.г.
Вторият етап започна със запознаването на студентите с надграждащи се проекти в сферата на превенциите, осъществени от фондация „Толерантност“. На тях им бе показан попълнен формуляр. Те го изчетоха и коментираха, след което започна същинската част – трансформирането на идеята в проект. При практическата част на участниците бяха раздадени формуляри, разработени за целта. Трябва да призная, че това се оказа много специфична област за студентите, каза Узунов. Дори имаше такива, които пожелаха да се запознаят само с теоретичната част. Но това е тридневно практическо обучение по проект, а не курс от учебната им програма, добави той.
Третата част на обучението е била още по-трудна, защото студентите е трябвало да прецизират вече не само идеите си, но и дейностите по проектите си и да ги напишат във формуляр, и то във вид, готов за кандидатстване.
Един от проектите беше на студент от програма „Здравен мениджмънт“ и беше свързан с консултиране на рискови групи родители, изоставящи децата си в родилния дом, или с такива, които биха продали децата си. Консултациите се състояха в осведомяване на майките с програмите на държавата за подкрепа на родители в подобно положение.
Друг проект беше свързан с това студенти от факултета по фармация да водят семинар сред ученици от горните курсове на техникумите за вредата от употребата на анаболи и стероиди. Студенти по медицина направиха разработка, свързана с вредата от лъчението от солариумите. Други медици пък решиха чрез проект да консултират деца, чиито родители са терминално болни. От програма „Рехабилитация“ разработиха проект, свързан с възстановяването на деца с гръбначни изкривявания. Имаше и проект, свързан с превенцията на трафика на деца и органи.
На тези, които успяха да завършат проектите си и вече им предстои да търсят финансиране и да ги реализират, ще издадем удостоверение за участие в обучение по писане и представяне на проекти за студенти от МУ – Варна, обобщи Огнян Узунов.

Линк към публикацията във в-к “Черно море”

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.