Проект „Усъвършенстване и популяризиране на модел за първична превенция на асоциално поведение сред ученици“

Настоящото ръководство е част от дейностите, осъществени по проект „Усъвършенстване и популяризиране на модел за първична превенция на асоциално поведение сред ученици“ на фондация „Толерантност“. Издава се с цел запознаване на обществеността с приложената методология, проведените дейности и постигнатите резултати по проекта. Проектът беше осъществен с финансовата подкрепа на Дирекция „Превенции“ – Община Варна, а партнираща организация беше НГХНИ „Константин Преславски“ – Варна.

Кликнете върху снимката, за да видите ръководството по проекта.

Kniga_Shtastliviq_princ_2014

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.