Програма “Здравно училище за онкологично болни и техните близки”

Програма „Здравно училище за онкологично болни и техните близки“ е одобрена с решение 828-4-2 на Общински съвет – Варна от Протокол №15/ 20.02.2013.

Програмата се осъществява от екип на фондация „Толерантност“, с финансовата подкрепа на дирекция „Социални дейности и здравно развитие“ – община Варна и в партньорство със СБАЛОЗ „Марко А. Марков“ – Варна, УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна и ЦОП – Варна. Автор на идеята за програма „Здравно училище за онкологично болни и техните близки“ е Огнян Узунов, а  дейностите по програмата се осъществиха със съдействието на проф. д-р Анелия Клисарова.

 

Програма  „Здравно училище за онкологично болни и техните близки“ представлява цялостен подход  за здравна просвета на болния и неговите близки. Идеята на програмата е да се ангажира не само с пациентите, но и с техните близки, които също преживяват болестта и са важна част от оздравителния процес.

Програмата е разработена с цел подпомагане на болните и техните близки в изграждането на умения за водене на адекватен начин на живот с онкологично заболяване и се провежда в два модула:

Първият модул Теоретично-медицински,  цели да запознае болния и неговите близки с обективното здравословно състояние на болния и спецификата на локализацията; Да даде яснота относно евентуалната прогноза, както и за предстоящите изследвания; Да разясни изискванията за медико-диагностичните процедури и причините, поради които се налагат. На този етап се цели здравна просвета на език, достъпен за болния и неговите близки.

Вторият модул Практически-житейски, лежи на базата на предходния. Тук знанията са не от сферата на медицината, а от различните хуманитарни науки, като водещ принцип е: „Криза – това значи възможност!“ На този етап нашата цел е подпомагане изграждането на нов светоглед, адекватен за живот с онкологично заболяване.

Към кого е насочена програмата

Обученията се провеждат  с оглед на индивидуалността на болния, спецификата на заболяването и обективната клинична ситуация. Те биват индивидуални, фамилни и в група и се провеждат сред:

*Деца с онкологични заболявания;

*Родители на деца с онкологични заболявания;

*Родители с онкологични заболявания, които имат деца до 18 годишна възраст;

*Онкологично болни възрастни;

*Близки на хора с онкологично заболяване.

На електронната страница на фондация „Толерантност“ можете да намерите повече материали, свързани с темата на програмата.

Линк към публикация по темата в moreto.net

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.