Съобщение във връзка програма за реинтеграция на деца с онкологични заболявания

На единадесетото заседание на Общински Съвет – Варна, с решение 681-7 общинските съветници единодушно одобриха отпускането на финансови средства за разработване на методика за подпомагане на оздравителните процеси сред деца с онкологични заболявания и тяхната последваща реинтеграция.
В рамките на програмата помощна група от специалисти (екип на фондация „Толерантност“) ще разработи и ще приложи модел, чрез който да се подпомогнат оздравителните и реинтеграционните процеси сред най-уязвимите – децата с онкологични заболявания. Другата ни цел е да разработим и приложим методика за обучение и реинтеграция на родители на деца с онкологични заболявания.
Програмата ще се реализира на терена на СБАЛОЗ „Марко А. Марков“ – Варна ЕООД и УМБАЛ „Св. Марина“ – Варна и е с продължителност 1. октомври – 31. Декември, 2012 година.

Линк към сайта на Община Варна

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.