Проект: “Неформално обучение по характерология”

Настоящото ръководство е част от дейностите, осъществени по проект „Неформално обучение по характерология“ на фондация „Толерантност“. Издава се с цел запознаване на обществеността с приложената методология, проведените дейности и постигнатите резултати по проекта. Проектът беше осъществен с финансовата подкрепа на Дирекция „Превенции“ – Община Варна, а партнираща организация беше Медицински Университет „Проф. д-р П. Стоянов“ – Варна.

Кликнете върху снимката, за да видите ръководството по проекта.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.