Проект: “Неформално обучение по Суицидопревенция”

Настоящото книжно тяло е част от дейностите, осъществени по проект “Неформално обучение по суицидопревенция за студенти по психология” на фондация “Толерантност”. Издава се с цел запознаване на обществеността с приложената методология, проведените дейности и постигнатите резултати по проекта. Проектът беше осъществен от фондация “Толерантност” с материалната подкрепа на Дирекция “Превенции – Община Варна. Партньори ни бяха: ВСУ “Черно- ризец Храбър”, Клиника по Токсикология към ББАЛ – Варна към ВМА и Отделение “Шокова зала” към МБАЛ “Св. Анна” – Варна.

Автор: Огнян Узунов

Кликнете върху снимката, за да видите брошурата по проекта.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.