Неформално обучение по писане и представяне на проекти

Дирекция “Превенции” към Община Варна одобри проект: НЕФОРМАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПИСАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИ. Проектът ще бъде осъществен от екип на фондация “Толерантност” в партньорство с Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна.
Целта на проекта е чрез неформално обучение студенти и специализанти от различните специалности и факултети на МУ – Варна да се запознаят с основни принципи в проектната дейност (разбиране, писане и представяне на проекти). Ще бъдат обсъждани предимно проекти в сферата на превенцията на психоактивните вещества, HIV/СПИН и други кръвно и полово предавани инфекции. При реализирането на дейностите по проекта участниците ще се запознаят с европейската, националната и общинската стратегии за превенция на психоактивните вещества, HIV/СПИН и други кръвно и полово предавани инфекции. Също така те ще се запознаят и с дейностите на клиника по Токсикология МБАЛ – Варна ВМА, свързани с реализирането на проекти в сферата на превенциите.
Продължителността на проекта е 01.06.2012 – 30.10.2012, като неформалното обучение ще бъде проведено в началото на учебната 2012-2013 година.

Линк към сайта на дирекция “Превенции”, община Варна

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.