Проект: “Иновационен подход за първична превенция на HIV/СПИН базиран на принципа “Познай себе си”

Настоящото книжно тяло е част от дейностите, осъществени по проект “Усъвършенстване и популяризиране на иновативна методика за първична превенция на HIV/спИН сред ученици от Х клас”. Издава се с цел запознаване на обществеността с приложената методика, проведените дейности и постигнатите резултати по проекта. проектът беше осъществен с материалната подкрепа на Дирекция “превенции” – Община Варна. партньорски организации са: сОУ “Елин пелин” – Варна, I-во СОУ – Варна и НГХНИ “Константин преславски” – Варна.

Председател: Огнян Узунов

Кликнете върху снимката, за да видите цялата брошура по проекта.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.