Tag Archives: сократ
От приказката „Щастливия принц“ на Оскар Уайлд към образованието в училище

От приказката „Щастливия принц“ на Оскар Уайлд към образованието в училище

Фондация “Толерантност” реализира проект “Усъвършенстване и популяризиране на модел за първична превенция на асоциално поведение сред ученици”. За база на обучението послужи приказката “Щастливият принц” от Оскар Уайлд, която е включена в учебната им програма. Проектът е одобрен и финансиран от дирекция “Превенции” на община Варна и реализиран в партньорство с НГХНИ “Константин Преславски” във […]

Read more
Сократ. Самопознание и светоглед

Сократ. Самопознание и светоглед

Самопознание и светоглед   При разработването на модела за здравно училище ние се спряхме на платоновия възглед, че лечението трябва да бъде цялостно. При лекуване на тялото трябва да се лекува и душата. А лекуването на душата се състои в придобиване на разумност, което всъщност е себепознание. Познанието на човека, което има предвид Сократ, няма […]

Read more
Хегелиански поглед върху сократическата ирония

Хегелиански поглед върху сократическата ирония

Огнян Узунов, Фондация “Толерантност” Публикувано в: Литературен вестник, 2010/брой 39 (24-30.11.2010) К У Л Т У Р Н И   И З С Л Е Д В А Н И Я Линк       ХЕГЕЛИАНСКИ ПОГЛЕД ВЪРХУ СОКРАТИЧЕСКАТА ИРОНИЯ   Определения и разграничения Проблемът за Сократическата ирония Хегел е разгледал в своята “История на Философията”. […]

Read more