Tag Archives: скоратическа ирония
Хегелиански поглед върху сократическата ирония

Хегелиански поглед върху сократическата ирония

Огнян Узунов, Фондация “Толерантност” Публикувано в: Литературен вестник, 2010/брой 39 (24-30.11.2010) К У Л Т У Р Н И   И З С Л Е Д В А Н И Я Линк       ХЕГЕЛИАНСКИ ПОГЛЕД ВЪРХУ СОКРАТИЧЕСКАТА ИРОНИЯ   Определения и разграничения Проблемът за Сократическата ирония Хегел е разгледал в своята “История на Философията”. […]

Read more