Tag Archives: семинар
Студенти влязоха в ролята на самоубийци!

Студенти влязоха в ролята на самоубийци!

В-к „Черно море“ брой 249 (3771) от 01 НОЕМВРИ 2010 Линк Огнян Узунов: При неформално обучение студенти влязоха в ролята на самоубийци От 15 юли до 30 октомври т.г. Фондация “Толерантност” реализира проект “Неформално обучение по суицидология за студенти по психология”, финансиран от община Варна. По този повод разговаряме с Огнян Узунов, член на управителния […]

Read more
Проект: “Неформално обучение по Суицидопревенция”

Проект: “Неформално обучение по Суицидопревенция”

Настоящото книжно тяло е част от дейностите, осъществени по проект “Неформално обучение по суицидопревенция за студенти по психология” на фондация “Толерантност”. Издава се с цел запознаване на обществеността с приложената методология, проведените дейности и постигнатите резултати по проекта. Проектът беше осъществен от фондация “Толерантност” с материалната подкрепа на Дирекция “Превенции – Община Варна. Партньори ни […]

Read more
Проект: “Иновационен подход за първична превенция на HIV/СПИН базиран на принципа “Познай себе си”

Проект: “Иновационен подход за първична превенция на HIV/СПИН базиран на принципа “Познай себе си”

Настоящото книжно тяло е част от дейностите, осъществени по проект “Усъвършенстване и популяризиране на иновативна методика за първична превенция на HIV/спИН сред ученици от Х клас”. Издава се с цел запознаване на обществеността с приложената методика, проведените дейности и постигнатите резултати по проекта. проектът беше осъществен с материалната подкрепа на Дирекция “превенции” – Община Варна. […]

Read more