Tag Archives: проект
Проект “Същественото е невидимо за очите”

Проект “Същественото е невидимо за очите”

Идеята за проект „Същественото е невидимо за очите“ възникна вследствие на успешно приложения модел за превенция сред учащи, базиран на сократовия принцип „Познай себе си!“. Целевата група са деца и младежи, членуващи в различните творчески школи и клубове към Общински Детски Комплекс – Варна. А целта на настоящия проект е да надгради вече тестваната методика […]

Read more
Неформално обучение по писане и представяне на проекти

Неформално обучение по писане и представяне на проекти

Дирекция “Превенции” към Община Варна одобри проект: НЕФОРМАЛНО ОБУЧЕНИЕ ПО ПИСАНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТИ. Проектът ще бъде осъществен от екип на фондация “Толерантност” в партньорство с Медицински университет “Проф. д-р Параскев Стоянов” – Варна. Целта на проекта е чрез неформално обучение студенти и специализанти от различните специалности и факултети на МУ – Варна да […]

Read more
Участие в международна конференция “Хуманизъм и прагматизъм в образованието на XXI век”

Участие в международна конференция “Хуманизъм и прагматизъм в образованието на XXI век”

Три иновационни проекта на фондация „Толерантност“ (неформално) образование и превенции   Огнян Узунов член на УС на фондация „Толерантност“  Фондация „Толерантност“ е неправителствена организация, създадена с цел да установява, утвърждава и развива в обществото атмосфера на толерантност между хора и общности с различни убеждения. Постигането на целите си тя осъществява чрез консултации, обсъждания, изследвания и неформално обучение сред представители на […]

Read more