Tag Archives: онкологично училище рак онкология carcer oncology
Съобщение във връзка решение на ОбС-Варна за осъществяване на “Здравно училище за онкологично болни и техните близки”

Съобщение във връзка решение на ОбС-Варна за осъществяване на “Здравно училище за онкологично болни и техните близки”

На петнадесетото заседание на Общински Съвет – Варна, с решение 828-4-2 Общински съвет – Варна дава съгласие да бъдат отпуснати финансови средства за програма “Здравно училище за онкологично болни и техните близки“ на Фондация „Толерантност”, която ще бъде осъществена в партньорство със СБАЛОЗ „Д-р Марко А. Марков” Варна ЕООД и УМБАЛ „Света Марина” Варна. ЦЕЛИ:Основната […]

Read more