Tag Archives: конференция
Участие в международна конференция “Хуманизъм и прагматизъм в образованието на XXI век”

Участие в международна конференция “Хуманизъм и прагматизъм в образованието на XXI век”

Три иновационни проекта на фондация „Толерантност“ (неформално) образование и превенции   Огнян Узунов член на УС на фондация „Толерантност“  Фондация „Толерантност“ е неправителствена организация, създадена с цел да установява, утвърждава и развива в обществото атмосфера на толерантност между хора и общности с различни убеждения. Постигането на целите си тя осъществява чрез консултации, обсъждания, изследвания и неформално обучение сред представители на […]

Read more