Archive | Популярни публикации RSS feed for this section
Проблемът за фетишизма – Фройд и Бердяев

Проблемът за фетишизма – Фройд и Бердяев

Публикувано в „ИНСАЙТ“ Списание за популярна психология, Брой 12/2006 Автор: Огнян Узунов, фондация „Толерантност“ Речта на Аристофан в платоновият диалог „Пирът” е свързан с разделението между половете. Аристофан разказва за някогашното съществуване на три пола: мъжки, женски и трети, „който съчетавал в себе си чери от другите два и от който сега е останало само […]

Read more
Представяне на “Характерология” от Светлана Йонкова

Представяне на “Характерология” от Светлана Йонкова

ПСИХОЛОГИЯТА НА ГЕНИАЛНИЯ ЮНОША ОТО ВАЙНИНГЕР ПРЕЗ ПРИЗМАТА  НА СВЕТОВНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА ЛИТЕРАТУРА   Светлана Йонкова Нетрадиционна, скандална и още съвсем топла /съвсем наскоро излезе от печат/ е книгата на Огнян Узунов „ХАРАКТЕРОЛОГИЯ. СРАВНИТЕЛНО-ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРЕН ПРОЧИТ НА “ПОЛ И ХАРАКТЕР” ОТ ОТО ВАЙНИНГЕР”. Кое е нетрадиционното в нея? Може би това, че тя е едно сериозно научно […]

Read more