Archive | Научни публикации RSS feed for this section
Болестта на съвременния човек

Болестта на съвременния човек

Публикувано в: НАУЧЕН АЛМАНАХ На Варненския свободен университет „Черноризец Храбър“ Серия „ОБЩЕСТВО И ЛИЧНОСТ“ Книжка 11, 2005. Автор: Огнян Узунов, Фондация “Толерантност” Безспорен факт е, че съвременният човек е болен. Той е болен, защото несъзнаваното влечение у него е потиснато от социалното съзнание. Първият открехнал вратата към несъзнаваното е австрийския психолог Зигмунд Фройд и затова […]

Read more
Хегелиански поглед върху сократическата ирония

Хегелиански поглед върху сократическата ирония

Огнян Узунов, Фондация “Толерантност” Публикувано в: Литературен вестник, 2010/брой 39 (24-30.11.2010) К У Л Т У Р Н И   И З С Л Е Д В А Н И Я Линк       ХЕГЕЛИАНСКИ ПОГЛЕД ВЪРХУ СОКРАТИЧЕСКАТА ИРОНИЯ   Определения и разграничения Проблемът за Сократическата ирония Хегел е разгледал в своята “История на Философията”. […]

Read more
ДИАЛОГЪТ ХАРМИД – Интерпретация и приложение като модел за психо-социална превенция сред ученици

ДИАЛОГЪТ ХАРМИД – Интерпретация и приложение като модел за психо-социална превенция сред ученици

Огнян Узунов, Фондация “Толерантност” Публикувано в: ИСТОРИЯ Научно-методическо списание Издание на Главна редакция на педагогическите изследвания Книжка 4/2010 Линк През 2003 година, работейки върху магистърската си теза по “Сравнително религиознание” към НБУ се обучавах и в сферата на суицидопревенцията в МБАЛСМ “Пирогов”. Тогава, проф. Александър Фол, който по-късно стана рецензент на магистърската ми теза, прояви […]

Read more
Н. Бердяев – предвестник на новата антропология

Н. Бердяев – предвестник на новата антропология

Автор: Огнян Узунов, фондация „Толерантност“ В култовия си роман „Лайла” Робърт М. Пърсиг ни предава история,  свързана с нравствен конфликт. В нея се разказва за индианец от племето пуебло, живял през XIX век в Зуни, Ню Мексико. Ето какво пише Пърсиг: „В общество, което изпитва пълно недоверие към авторитетите от всякакъв род, той притежавал вроден […]

Read more