Философията на Бердяев като модел за превенция на зависимости

Членове на Духовно-просветен център “Архангел Михаил” и ученици от СУХНИ “Константин Преславски” във Варна участваха в проект “Идентичност: младост и зависимости” на фондация “Толерантност”, в който да се обучат за обучители. Целта бе участниците да се запознаят с учението на руския философ Николай Бердяев, но като модел за превенция на зависимостите от непсихо-активни вещества. След това тяхната задача бе да разработят собствен модел на обучение и да станат обучители на свои връстници.
“Проблемът за зависимостите на човека неизменно присъства в учението на Бердяев. Той учи за шест основни вида робство: от битието, от Бога, от природата, от обществото, от цивилизацията и от себе си. Освен че изяснява причините за зависимостите на човека, Бердяев ни предлага и път за спасение, който се състои в творческия акт. Така че човекът трябва да открие своя творчески път в живота, ако не иска да изпадне в някоя зависимост”, смята Огнян Узунов от Фондация “Толерантност”.
Обучението бе проведено в няколко етапа с всеки от обучителите.
“В началото бъдещите обучители бяха запознати с учението на Бердяев за робството и свободата на човека. За целта те преминаха двудневен семинар, който се проведе в Духовно-просветен център “Архангел Михаил”. След това те трябваше да разработят собствен модел на обучение, в който да се движат в следната последователност: биографични бележки; фантасмагориите – фантасмагоричният свят, в който живее човека, е причина за робството му; представяне на разгледаните робства; избор на робство, което да представят обстойно, като за целта разгледат учението на Бердяев, пример за същата зависимост в живота им и с какво им е помогнало учението на Бердяев в преодоляването ѝ; освобождението от това робство чрез отговор на въпросаа „От каква зависимост се освободих благодарение на семинара и учението на Бердяев?”. Резултатът от проекта и обучението е как едно теоретично учение може да добие практическо значение за превенция на зависимостите сред младите”, разказва Огнян Узунов.
Един от обучителите разгледа робството на човека от цивилизацията и своя опит с тази зависимост. Цивилизацията, която възниква като средство за освобождение от природните стихии. Човек е изобретил какви ли не оръдия на труда и технически средства, с които се чувства независим от природата. Появата на цивилизацията събира хората в общество. Но впоследствие същата тази цивилизация разделя хората на потисници и потискани, господари и роби. Друг участник разгледа робството на човека от природата – човекът се бори с природата чрез средствата на научното познание (механиката и техниката), но попада под робството на това, което е създал. Впоследствие той се стреми да се освободи от света на техниката чрез екстатичен изход, т.е. чрез групови култове в различни форми – живот на село, наркотици и други, но така попада под робството на тези култове и се оказва въвлечен в порочния кръг природа – стихия – механизъм – природа – космос. Трети участник споделя: “Именно философията на Бердяев ми помогна да осъзная, че алкохолът и наркотиците не биха помогнали за изграждането на моята личност и ми показа правилния път, в който да насоча енергията си – нещо, което много други философии и учения не правят. И още по-важното е че тази философия дава ясен и единствен отговор на въпроса как да се измъкне човек от робството, в което е попаднал. Разкъсването на порочния кръг, който се появява между първоприродата и цивилизацията е акт на духа и не е подчинен на външни фактори, т.е. на обективирания свят. Човек не трябва да се превръща в роб на технологиите в цивилизацията, нито да се поддава на космическа съблазън или да се завръща към природата, а трябва да търси свобода на духа, вървейки по принципа на личността, а именно чрез творчески акт. Това е единственото спасение, което не зависи нито от природата, нито от цивилизацията.”
Проектът “Идентичност: младост и зависимости” на Фондация “Толерантност” представлява модел на обучение на обучители, което същевременно е и форма на първична превенция на зависимостите. Проектът е одобрен и финансиран от дирекция “Превенции” на Община Варна и реализиран в партньорство с Духовно-просветен център “Архангел Михаил” и СУХНИ “Константин Преславски”.

Линк към публикациятя в “Градско списание”

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email