Проект „Психологически типове, цялостна личност, превенции“

Настоящото ръководство е част от дейностите, осъществени по проект „Психологически типове, цялостна личност, превенции“ на фондация „Толерантност“. Издава се с цел запознаване на обществеността с приложената методология, проведените дейности и постигнатите резултати по проекта. Проектът беше осъществен с финансовата подкрепа на Дирекция „Превенции“ – Община Варна, а партниращи организации бяха Духовно-просветен център „Архангел Михаил“, СУ за ХНИ „Константин Преславски“ и Професионална гимназия по електротехника – Варна.

Кликнете върху снимката, за да видите ръководството по проекта.

2019

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email