Представяне на “Характерология” в НБУ

СЕМИНАР
на департамент „Нова българистика”, НБУ
Представяне и обсъждане на книгата „Характерология. Сравнително-интердисциплинарен прочит на „Пол и характер“ от Ото Вайнингер“ от Огнян Узунов
Водещ: Ас. Биляна Курташева
Участници: проф. Мони Алмалех, д.н., доц. Морис Фадел, автора на книгата, доц. Ивайло Костов на бившата програма „Сравнително религиознание”, студенти, преподаватели

Семинарът беше открит от ас. Биляна Курташева, която представи автора, след което постави началото на дискусията с въпроса: Защо гений като Вайнингер е веднъж толкова гениален и прозорлив, а друг път толкова ретрограден и патриархален, особено по отношение на жените?
Огнян Узунов се съгласи с тази особеност на текста на Вайнингер и разгърна своя отговор, засягайки темите за пола, за епохата, в която живее Вайнингер, за ранната му смърт, за причините за самоубийството му и др.
Дискусията продължи проф. Алмалех. Преди всичко друго той сподели лични впечатления от познанството си с автора, Огнян Узунов, като студент в несъществуваща вече магистърска програма „Сравнително религиознание“ в НБУ. Проф. Алмалех припомни, че в Битие, 1:26-27 въпросът за половото разделение мъж-жена е проблематичен.
На свой ред доц. Ивайло Костов, директор на магистърската програма „Сравнително религиознание“, в която Узунов се дипломира, също сподели лични впечатления от автора на книгата и изрази съжаление, че пълният превод на „Пол и характер“ е недостъпен и това прави от една страна настоящата дискусия трудна, но от друга – това доказва нуждата от настоящия сравнително-интердисциплинарен прочит.
В семинара взеха участие литератори и филолози, но и архитекти, медици, специалисти по религиознание. Този интерес отразява интердисциплинарната насока на обсъжданата книга. Литераторите поставиха въпросите за личната съдба на автора, за липсата му за чувство за хумор и др., което породи дискусия относно причините за самоубийството на Ото Вайнингер. Доц. Морис Фадел изрази собствено мнение по въпроса, което не бе споделено от всички участници в семинара.
Участие в семинара взеха също студенти от департамент „Нова българистика“, алумни от програмата „Сравнително религиознание“ .
Семинарът завърши с обсъждането на въпрос поставен от доц. Цонов, свързан с методологията, използвана при написване на книгата. Узунов отговори на въпроса, както и на друг въпрос, на ас. Курташева – „Защо литературата като доказателствен материал”.

Линк към страницата на НБУ

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

No comments yet... Be the first to leave a reply!

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.