Одобрена е програма: „Йовков и християнските добродетели“

За втора година дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна одобри
програма „Йовков и християнските добродетели“ на фондация „Толерантност“. Програмата по своята същност е интерактивно обучение по литература за учениците от VI и VII клас. Чрез дейностите, които ще проведем учениците по един забавен начин ще усвояват учебния материал, ще разсъждават върху нравствени проблеми, ще ги свързват със знания от друга сфера на познанието, ще обсъждат и сравняват мнението си със своите родители, ще изразяват лична позиция и ще я обосновават и накрая ще я защитават по време на дискусия. Като резултат, освен повишени знания у участниците, се явява и превенцията на един от най-наболелите проблеми в нашето общество – агресията сред учениците.

Цели на програмата:
Първична цел: Развиване на критическото мислене и толерантното отношение сред учениците
Вторична цел: Превенция на агресията в училище

Партньорски организации:
СУЕО „Ал. С. Пушкин“
СУХНИ „Константин Преславски“

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email