Одобрена е програма „Йовков и християнските добродетели“ 2024

Район Средец

За шеста поредна година Столична община – район „Средец“одобри програма „Йовков и християнските добродетели“ на фондация „Толерантност“. Програмата е одобрена на основание програма за насърчаване на дейности, свързани с превенция на рисковото поведение, здравно образование, гражданско образование (МКБППМН) през 2024. Програмата се състои в неформално практическо обучение по литература и има за цел както доброто усвояване на учебния материал, така и превенция на рисковото поведение в образователните институции.

Програмата обхваща учениците от шести, осми и десети клас в 7 СУ „Св. Седмочисленици“ и127 СУ „Иван Николаевич Денкоглу“.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email