Йовков и християнските добродетели в неформалното обучение по литература

Ученици от VI, VII и XII клас в НГХНИ “Константин Преславски” и СУЕO “Ал. С. Пушкин” във Варна участваха в проекта “Обучение в модел “Йовков и християнските добродетели” на Фондация “Толерантност”. Целта на проекта е участниците да се запознаят с произведенията на Йовков, но като интерпретация на християнските добродетели и превенция на асоциалното поведение.
“Християнските добродетели неизменно присъстват в творбите на Йордан Йовков. Чрез духовното оцеляване на своите герои Йовков предлага на читателя духовна опора. Героите му търсят спасение и чрез събудената съпричастност към тяхната съдба се случва приобщаването с духовното. Затова няма да е пресилено да се каже, че Йовков е най-християнският ни автор”, смята Огнян Узунов от Фондация Толерантност.
Обучението-дискусия по проекта е проведено в 4 етапа с всеки от класовете.
“Първоначалният замисъл на проекта е да се обучат двама преподаватели по български език и литература в модела за VII клас, който е основан върху включеното в програмата произведение “По жицата” и християнската добродетел – надежда. Моделът е разработен с преподавателя Елеонора Николова от НГХНИ “Константин Преславски” във Варна. Радостина Иванова, преподавател на VI клас в същото училище, предложи да развием обучението, като започнем с шестокласниците, тъй като в VI клас се изучава произведението “Серафим” от Йовков, обвързано с първата християнска добродетел – вяра. Мария Бъчварова от СУЕO “Ал. С. Пушкин” предложи развием идеята и с XII клас, когато учениците изучават произведението “Песента на колелетата” и да обвържем с най-християнската добродетел – любовта. Ето как, освен VII клас, ние включихме в обучението и в VI и XII клас. Така получихме един завършен модел на неформалното обучение по литература върху класическия български автор Йордан Йовков и християнските добродетели. Резултатът е едно обучение-дискусия върху изучавани произведения, чийто резултат, освен познанията е и превенцията на асоциалното поведение сред младите”, разказва Огнян Узунов.
На базата на произведението за VI клас “Серафим” участниците трябва да разграничават материалното и духовното. Проведената дискусия е на базата на дилемата “Кое е за предпочитане: да имаш къща (материалното) или да имаш дом (духовното)?’ Изводът от дискусията е, че и двете са важни, но идеята за дом трябва да е водеща при изграждането на къщата.
Произведението на Йовков, включено в програмата по литература за VII клас “По жицата”, провокира дискусия по темата за надеждата. Учениците разсъждават върху благородната лъжа на Моканина, а дискусията с тях е основана на предпочитанието “Око за око и зъб за зъб” или “Ако някой ти удари плесница по дясната страна, обърни му и другата’? Изводът от дискусията е, че първият принцип намира приложение основно в безличните отношения, като в съда, а вторият – в личните отношения.
Дванадесетокласниците разсъждават по разказа “Песента на колелетата” и добродетелта любов, като посочат връзката между любовта към професията и любовта към човека. Зададената тема е кое е за предпочитане: “Да съм влюбен аз, или да са влюбени в мен?” Дискусията завършва с въпрос от участниците коя е правилната позиция, на който водещият отговаря, че целта на обучението не е да даде отговор, а да постави въпроса и всеки да търси правилния отговор, който ще бъде подсказан от сърцето.
Проектът “Обучение в модел “Йовков и християнските добродетели” представлява цялостен модел на неформално практическо обучение по литература, практикум, който същевременно е и форма на първична превенция на асоциалното поведение.
Проектът е одобрен и финансиран от дирекция “Превенции” на Община Варна и реализиран в партньорство с НГХНИ “Константин Преславски” и СУЕO “Ал. С. Пушкин” във Варна.
Линк към публикацията в “Градско списание”

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email