Начало – Толерантност https://tolerantnost.org Фондация "Толерантност" Tue, 28 Jun 2022 11:47:20 +0000 en-US hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.0.2 207242138 Одобрена е програма: „Йовков и християнските добродетели“ https://tolerantnost.org/%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b9%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8-6/ Wed, 22 Jun 2022 19:54:22 +0000 https://tolerantnost.org/?p=355 За четвърта поредна година район „Средец“ – Столична община одобри програма „Йовков и християнските добродетели“ на фондация „Толерантност“. Програмата е одобрена на основание програма за насърчаване на дейности, свързани с превенция на рисковото поведение, здравно образование, гражданско образование (МКБППМН) през 2021. Програмата се състои в неформално практическо обучение по литература и има за цел както доброто усвояване на учебния материал, така и превенция на рисковото поведение в образователните институции.

Програмата обхваща учениците от шести, седми и осми клас в 7 СУ „Св. Седмочисленици“ и
127 СУ „Иван Николаевич Денкоглу“.

]]>
355
Одобрена е програма: „Йовков и християнските добродетели“ https://tolerantnost.org/%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b9%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8-4/ Sun, 22 Mar 2020 14:28:36 +0000 http://www.tolerantnost.org/?p=333 За втора поредна година район „Средец“ – Столична община одобри програма „Йовков и християнските добродетели“ на фондация „Толерантност“. Програмата е одобрена на основание програма за насърчаване на дейности, свързани с превенция на рисковото поведение, здравно образование, гражданско образование (МКБППМН) през 2020. Програмата се състои в неформално практическо обучение по литература и има за цел както доброто усвояване на учебния материал, така и превенция на рисковото поведение в образователните институции.

Партньорски организации по програмата:
7 СУ „Св. Седмочисленици“
127 СУ „Иван Николаевич Денкоглу“

 

]]>
333
Одобрена е програма: „Йовков и християнските добродетели“ https://tolerantnost.org/%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b9%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8-3/ Wed, 03 Apr 2019 21:37:30 +0000 http://www.tolerantnost.org/?p=328 Район „Средец“ – Столична община на основание програма за насърчаване на дейности, свързани с превенция на рисковото поведение, здравно образование, гражданско образование (МКБППМН) през 2019 одобри програма „Йовков и християнските добродетели“ на фондация „Толерантност“. Програмата се състои в неформално практическо обучение по литература и има за цел както доброто усвояване на учебния материал, така и превенция на рисковото поведение в образователните институции.

Партньорски организации по програмата:
7 СОУ „Св. Седмочисленици“
127 СУ „Иван Николаевич Денкоглу“

]]>
328
Одобрена е програма: „Йовков и християнските добродетели“ https://tolerantnost.org/%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b9%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8-2/ Wed, 03 Apr 2019 21:16:31 +0000 http://www.tolerantnost.org/?p=326 За втора година дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна одобри
програма „Йовков и християнските добродетели“ на фондация „Толерантност“. Програмата по своята същност е интерактивно обучение по литература за учениците от VI и VII клас. Чрез дейностите, които ще проведем учениците по един забавен начин ще усвояват учебния материал, ще разсъждават върху нравствени проблеми, ще ги свързват със знания от друга сфера на познанието, ще обсъждат и сравняват мнението си със своите родители, ще изразяват лична позиция и ще я обосновават и накрая ще я защитават по време на дискусия. Като резултат, освен повишени знания у участниците, се явява и превенцията на един от най-наболелите проблеми в нашето общество – агресията сред учениците.

Цели на програмата:
Първична цел: Развиване на критическото мислене и толерантното отношение сред учениците
Вторична цел: Превенция на агресията в училище

Партньорски организации:
СУЕО „Ал. С. Пушкин“
СУХНИ „Константин Преславски“

]]>
326
Проект „Психологически типове, цялостна личност, превенции“ https://tolerantnost.org/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%be%d0%b2%d0%b5-%d1%86%d1%8f%d0%bb%d0%be%d1%81/ Tue, 05 Feb 2019 07:32:37 +0000 http://www.tolerantnost.org/?p=325 Настоящото ръководство е част от дейностите, осъществени по проект „Психологически типове, цялостна личност, превенции“ на фондация „Толерантност“. Издава се с цел запознаване на обществеността с приложената методология, проведените дейности и постигнатите резултати по проекта. Проектът беше осъществен с финансовата подкрепа на Дирекция „Превенции“ – Община Варна, а партниращи организации бяха Духовно-просветен център „Архангел Михаил“, СУ за ХНИ „Константин Преславски“ и Професионална гимназия по електротехника – Варна.

Кликнете върху снимката, за да видите ръководството по проекта.

2019

]]>
325
Одобрена е програма: „Йовков и християнските добродетели“ https://tolerantnost.org/%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%bd%d0%b0-%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%b0-%d0%b9%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8/ Sun, 29 Apr 2018 18:38:16 +0000 http://www.tolerantnost.org/?p=320 Дирекция „Образование и младежки дейности“ към Община Варна одобри
програма „Йовков и християнските добродетели“ на фондация „Толерантност“. Програмата по своята същност е интерактивно обучение по литература учениците. Чрез дейностите, които ще проведем учениците по един забавен начин ще усвояват учебния материал, ще разсъждават върху нравствени проблеми, ще ги свързват със знания от друга сфера на познанието, ще обсъждат и сравняват мнението си със своите родители, ще изразяват лична позиция и ще я обосновават и накрая ще я защитават по време на дискусия. Като резултат, освен повишени знания у участниците, се явява и превенцията на един от най-наболелите проблеми в нашето общество – агресията сред учениците.

Цели на програмата:
Първична цел: Развиване на критическото мислене и толерантното отношение сред учениците
Вторична цел: Превенция на агресията в училище

Партньорски организации:
СУЕО „Ал. С. Пушкин“
СУХНИ „Константин Преславски“

]]>
320
Одобрен е проект: „Психологически типове, цялостна личност, превенции“ https://tolerantnost.org/%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%bd-%d0%b5-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%bf%d1%81%d0%b8%d1%85%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%82%d0%b8%d0%bf/ Sun, 29 Apr 2018 18:16:17 +0000 http://www.tolerantnost.org/?p=319 Една от най-честите причини за агресията е неразбирането на различната нагласа на другия. Ние очакваме той/тя да имат нашето виждане и да споделят нашите ценности. Ето защо проектът касае първичната превенция на асоциалното поведение и правонарушения сред млади хора. Настоящият проект цели да запознае младите хора именно с различните психологически типове и психични функции. За по-високата ефективност от дейностите по проекта ще допринесе и моделът на неформалното обучение, което ще е на принципа: младежи обучават младежи. За база на проект „Психологически типове, цялостна личност, превенции“ ще послужи учението на Карл Густав Юнг. По-точно неговото учение за психологическите типове и функции, изложено в труда му „Психологически типове“. Като нашата цел е обучението да засегне основните психологически типове: екстраверсия и интроверсия, както и психичните функции: усещане, мислене, чувстване и интуиция. Изборът на теоретичната база на модела не е случаен, тъй като днес това е една от основните типологични класификации.

Цел на проекта:
Основна цел: Първична превенция на асоциалното поведение и правонарушения сред млади хора.
Вторична цел: Повишаване на знанията на младите хора за различните психологически типове и функции.

Целева група:
1. Младежи, членове на Духовно-просветен център „Архангел Михаил“ – Варна
2. Младежи, членове клубове към Национално сдружение „Младежки глас“ – клон Варна
3. Младежи, ученици в Професионална Гимназия по Електротехника – Варна
4. Младежи, ученици от СУХНИ „Константин Преславски“ – Варна (ученици, които не са членове на Училищния превантивен клуб)

]]>
319
Проект „Идентичност: младост и зависимости“ https://tolerantnost.org/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%bc%d0%bb%d0%b0%d0%b4%d0%be%d1%81%d1%82-%d0%b8-%d0%b7%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%81/ Tue, 27 Feb 2018 06:58:35 +0000 http://www.tolerantnost.org/?p=318 Настоящото ръководство е част от дейностите, осъществени по проект „Идентичност: младост и зависимости“ на фондация „Толерантност“. Издава се с цел запознаване на обществеността с приложената методология, проведените дейности и постигнатите резултати по проекта. Проектът беше осъществен с финансовата подкрепа на Дирекция „Превенции“ – Община Варна, а партниращи организации бяха Духовно-просветен център “Архангел Михаил” и СУХНИ “Константин Преславски”.

Кликнете върху снимката, за да видите ръководството по проекта.

2018

]]>
318
Философията на Бердяев като модел за превенция на зависимости https://tolerantnost.org/%d1%84%d0%b8%d0%bb%d0%be%d1%81%d0%be%d1%84%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%b1%d0%b5%d1%80%d0%b4%d1%8f%d0%b5%d0%b2-%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf/ Tue, 31 Oct 2017 12:58:53 +0000 http://www.tolerantnost.org/?p=311 Членове на Духовно-просветен център “Архангел Михаил” и ученици от СУХНИ “Константин Преславски” във Варна участваха в проект “Идентичност: младост и зависимости” на фондация “Толерантност”, в който да се обучат за обучители. Целта бе участниците да се запознаят с учението на руския философ Николай Бердяев, но като модел за превенция на зависимостите от непсихо-активни вещества. След това тяхната задача бе да разработят собствен модел на обучение и да станат обучители на свои връстници.
“Проблемът за зависимостите на човека неизменно присъства в учението на Бердяев. Той учи за шест основни вида робство: от битието, от Бога, от природата, от обществото, от цивилизацията и от себе си. Освен че изяснява причините за зависимостите на човека, Бердяев ни предлага и път за спасение, който се състои в творческия акт. Така че човекът трябва да открие своя творчески път в живота, ако не иска да изпадне в някоя зависимост”, смята Огнян Узунов от Фондация “Толерантност”.
Обучението бе проведено в няколко етапа с всеки от обучителите.
“В началото бъдещите обучители бяха запознати с учението на Бердяев за робството и свободата на човека. За целта те преминаха двудневен семинар, който се проведе в Духовно-просветен център “Архангел Михаил”. След това те трябваше да разработят собствен модел на обучение, в който да се движат в следната последователност: биографични бележки; фантасмагориите – фантасмагоричният свят, в който живее човека, е причина за робството му; представяне на разгледаните робства; избор на робство, което да представят обстойно, като за целта разгледат учението на Бердяев, пример за същата зависимост в живота им и с какво им е помогнало учението на Бердяев в преодоляването ѝ; освобождението от това робство чрез отговор на въпросаа „От каква зависимост се освободих благодарение на семинара и учението на Бердяев?”. Резултатът от проекта и обучението е как едно теоретично учение може да добие практическо значение за превенция на зависимостите сред младите”, разказва Огнян Узунов.
Един от обучителите разгледа робството на човека от цивилизацията и своя опит с тази зависимост. Цивилизацията, която възниква като средство за освобождение от природните стихии. Човек е изобретил какви ли не оръдия на труда и технически средства, с които се чувства независим от природата. Появата на цивилизацията събира хората в общество. Но впоследствие същата тази цивилизация разделя хората на потисници и потискани, господари и роби. Друг участник разгледа робството на човека от природата – човекът се бори с природата чрез средствата на научното познание (механиката и техниката), но попада под робството на това, което е създал. Впоследствие той се стреми да се освободи от света на техниката чрез екстатичен изход, т.е. чрез групови култове в различни форми – живот на село, наркотици и други, но така попада под робството на тези култове и се оказва въвлечен в порочния кръг природа – стихия – механизъм – природа – космос. Трети участник споделя: “Именно философията на Бердяев ми помогна да осъзная, че алкохолът и наркотиците не биха помогнали за изграждането на моята личност и ми показа правилния път, в който да насоча енергията си – нещо, което много други философии и учения не правят. И още по-важното е че тази философия дава ясен и единствен отговор на въпроса как да се измъкне човек от робството, в което е попаднал. Разкъсването на порочния кръг, който се появява между първоприродата и цивилизацията е акт на духа и не е подчинен на външни фактори, т.е. на обективирания свят. Човек не трябва да се превръща в роб на технологиите в цивилизацията, нито да се поддава на космическа съблазън или да се завръща към природата, а трябва да търси свобода на духа, вървейки по принципа на личността, а именно чрез творчески акт. Това е единственото спасение, което не зависи нито от природата, нито от цивилизацията.”
Проектът “Идентичност: младост и зависимости” на Фондация “Толерантност” представлява модел на обучение на обучители, което същевременно е и форма на първична превенция на зависимостите. Проектът е одобрен и финансиран от дирекция “Превенции” на Община Варна и реализиран в партньорство с Духовно-просветен център “Архангел Михаил” и СУХНИ “Константин Преславски”.

Линк към публикациятя в “Градско списание”

]]>
311
Представяне на модел „Йовков и християнските добродетели“ в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ https://tolerantnost.org/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d1%8f%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d0%bc%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb-%d0%b9%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%be%d0%b2-%d0%b8-%d1%85%d1%80%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8/ Tue, 02 May 2017 18:15:28 +0000 http://www.tolerantnost.org/?p=306 На 22 април 2017 г. в Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит, за десети пореден път се проведе работен семинар с учителите по религия. Тази година темата беше: „Нравствените теми в учебната програма по религия“.
Организатори бяха Регионалното управление на образованието – София-град, съвместно с Богословския факултет на Софийския университет и Центърът по катехизическо и религиозно обучение към Богословския факултет.
Линк към публикацията

]]>
306